Privacy

BIC GRAPHIC EUROPE, S.A. – vanaf hier aangeduid als BGE - garandeert de volledige toepassing aangaande privacy met betrekking tot de Europese Wet Data Bescherming (GDPR) en met betrekking tot de Spaanse wetgeving die aan uitvoering van deze Wet refereert. Ten aanzien van de behandeling van persoonsgegevens is BGE consciëntieus ten opzichte van de principes aangaande kwaliteit, transparantie, rechtmatigheid, bewaring, minimalisering en zekerheid. Daarom is het doel van deze juridische tekst dat de personen die onze webpagina bezoeken en doorzoeken op een duidelijke en makkelijke manier -vrij, vrijwillig en geïnformeerd- kunnen beslissen of ze de persoonsgegevens, waarnaar gevraagd kan worden, willen doorgeven.
BGE verzamelt alleen gegevens van persoonlijke aard, met de uitdrukkelijke toestemming van de personen die om informatie vragen en/of degenen die zich als distributeur willen registreren en waarvoor de volgende punten van toepassing zijn, namelijk:

Basisinformatie

Op grond van artikel 13 van de RGPD informeren wij u over de volgende relevante aspecten:

Informatie over de behandeling van persoonsgegevens
Verantwoordelijke instantie voor de behandeling BIC GRAPHIC EUROPE, S.A
IVA: ESA08213712     
Adres Pol. Ind. Entre Vias s/n
43006 Tarragona
Spanje
Doeleinden Noodzakelijke doeleinden:
Adresseer het individuele contactverzoek
Beheer van distributeurs, klanten, bestellingen en aankopen.
Beheer van cookies die nodig zijn om te navigeren.
Noodzakelijke doeleinden met de mogelijkheid van terugtrekking:
Verwijzing van informatieve mededelingen in verband met de toestand van distributeur.
Rechtsgrondslag Artikel 6.1 a) RGPD. toestemming van de geïnteresseerde
Artikel 6.1 b) RGPD. Uitvoering van het contract.
Artikel 6.1 f) AVG. Legitieme interesse.
Uitoefening van rechten De rechten op toegang, rectificatie, verwijdering, oppositie, vergetelheid, beperking en portabiliteit worden erkend via het elektronische adres privacy@bicworld.com.
Bewaring De gegevens van de distributeurs / klanten blijven 15 jaar na het einde van de relatie bewaard, en de contactgegevens en de registratie van informatieve mededelingen worden bewaard tot 13 maanden na annulering of beëindiging van de service/ contact.
Beeindiging Gratis op verzoek van de belanghebbende via het controlepaneel. 
Afgevaardigde voor gegevensbescherming BGE heeft een aangewezen afgevaardigde voor gegevensbescherming, aan wie u gegevensbeschermingsproblemen of claims kunt richten: privacy@bicworld.com.                  
Ontvangers BGE specificeert binnen haar activiteitenbereik -met het doel om de service en de kwaliteit ervan te garanderen- dat derden aan wie services geleverd worden kunnen leiden tot de verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de "chat" -service, de hostingprovider, en anderen. Nadat BGE de garanties in kwestie om het recht op gegevensbescherming te behouden heeft uitgevoerd.
Klachten U kunt uw klachten of vragen aan onze Afgevaardigde voor Gegevensbescherming richten: privacy@bicworld.com en/of een bevoegde controleautoriteit.
Datacommunicatie Gegevens kunnen worden gecommuniceerd tussen de verschillende bedrijven van de Groep.
Internationale overschrijvingen BGE voert geen internationale gegevensoverdracht uit.
Social networks BGE is aanwezig in verschillende media of social networks, zoals: Vimeo® y Youtube®. De gebruiker kan communiceren via de eigen account of zonder geregistreerd te zijn, hetgeen invloed heeft op het sociale netwerk. In ieder geval herinneren we u eraan dat het zeer belangrijk is om te voldoen aan het privacybeleid dat van toepassing is op elk van de sociale netwerken, aangezien als de gebruiker communiceert met een geregistreerde social network account, dan kan die mogelijk bepaalde informatie delen in uw social network account delen.
Toegevoegde waarde Privacy is voor ons altijd een fundamentele waarde geweest, en we voldoen altijd voldoet aan de geldende regelgeving, om die reden en rekening houdend met de verplichtingen van de RGPD, hebben we onder andere de volgende maatregelen uitgevoerd:
  • Aanstelling van een afgevaardigde voor gegevensbescherming.
  • We hebben onze legenda’s en formulieren aangepast.
  • Bewijs van het register van behandelingsactiviteiten
  • We hebben procedures vastgesteld om verbeteringen in onze beveiligingsmaatregelen door te voeren om de integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen.
Transparantie en legaliteit met betrekking tot de ontvangers van de informatie, evenals effectevaluaties of beoordeling van bijbehorende protocollen om verdere behandeling mogelijk te maken.
Extra informatie https://www.bicgraphic.com

© 2021. BIC GRAPHIC EUROPE. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN